Rezerwacja
Online

Regulamin

Regulamin korzystania z Domu nad Jeziorem Żywieckim pn. „Gwiezdna 5”

Drodzy Goście niniejszy regulamin powstał w trosce o Państwa spokój i bezpieczny pobyt. Z góry dziękujemy za jego przestrzeganie.

Przez Dom nad Jeziorem Żywieckim rozumiemy nieruchomość znajdującą się w  Tresnej przy ul. Gwiezdna 5, na którą składają się:

 1. 3 osobne sypialnie
 2. dwa salony
 3. łazienka
 4. toaleta
 5. kuchnia
 6. garaż
 7. ogród z tarasem i grillem,

którą Goście wynajmują w całości, zwaną w dalszej części regulaminu domem.

Osoby uprawnione do korzystania z domu:

 1. Z pokoi gościnnych w domu mogą korzystać osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką opiekuna prawnego.
 2. Mimo, iż w domu znajdują się 3 niezależne pokoje gościnne Wynajmujący dokonuje ich wynajmu wyłącznie jednemu Najemcy (grupa znajomych, rodzina itp.) w danym terminie.
 3. Pokoje wynajmowane są na okresy liczone w dobach noclegowe.
 4. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 5. Minimalny okres wynajmu domu wynosi dwie doby.
 6. Maksymalna liczba osób dla których przeznaczony jest dom wynosi 10 osób.
 7. Zezwalamy na obecność psów przy uprzednim powiadomieniu nas o tym fakcie.

 Rezerwacja

 1. Dom można wynająć w następujący sposób:
  1. dokonując wstępnej rezerwacji online przez stronę www.gwiezdna5.pl
  2. dokonując wstępnej rezerwacji telefonicznej pod numerem wskazanym na końcu regulaminu
  3. dokonując wstępnej rezerwacji drogą mailową pod adresem wskazanym na końcu regulaminu.
 2. Wstępna rezerwacja ulega przekształceniu w rezerwację potwierdzoną po wpłacie zadatku, o którym mowa w pkt 3-5 części „Opłaty
 3. Możliwe jest bezkosztowe wycofanie rezerwacji potwierdzonej, jeżeli rezygnacja nastąpiła na minimum 14 dni przed rozpoczęciem okresu najmu. W tej sytuacji następuje zwrot wpłaconego zadatku.
 4. Rezygnacja z najmu po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzednim oznacza możliwość zatrzymania przez Wynajmującego wpłaconego zadatku.
 5. Rezygnacja z najmu, o której mowa w pkt 3 i 4 części „Rezerwacja” możliwa jest wyłącznie w sposób mailowy, na adres wskazany na końcu nin. regulaminu.
 6. Dopuszczamy możliwość przedłużenia najmu domu pod warunkiem wcześniejszej telefonicznej lub mailowej weryfikacji dostępności. W sytuacji dostępności domu każda dodatkowa doba płatna będzie w wysokości 80% wysokości opłaty za dobę, której dotyczy rezerwacja. Potwierdzenie chęci przedłużenia rezerwacji następuję wyłącznie w sposób mailowy z podaniem daty zakończenia wynajmu po jego przedłużeniu.

Opłaty

 1. Za korzystanie z domu pobierana jest opłata.
 2. Opłata jest zbieżna z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie gwiezdna5.pl lub ofertą uzyskaną w oparciu o indywidualne ustalenia, na podstawie, której dokonano rezerwacji.
 3. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości każdorazowo i   indywidualnie ustalonej przez Wynajmującego.
 4. Zadatek wpłacany jest na konto bankowe, którego numer wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na końcu regulaminu.
 5. Zadatek należy wpłacić maksymalnie w ciągu 5 dni od dokonania wstępnej rezerwacji.
 6. Ostateczna wartość rezerwacji (oferta pomniejszona o wpłacony zadatek) powinna być uiszczona przelewem bankowym lub gotówką najpóźniej w pierwszym dniu zameldowania się w domu/pobrania klucza.
 7. Klucze do domu należy odebrać bezpośrednie od Wynajmującego lub ze specjalnego sejfu numerycznego ulokowanego przy drzwiach wejściowych. Kod do sejfu jest zmieniany i podawany każdorazowo przez Wynajmującego.
 8. O wyborze formy zapłaty (przelew lub gotówka) Gość powinien poinformować Wynajmującego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem najmu.
 9. Najem domu dokonywany jest na podstawie danych z przelewu zadatku, dlatego w tytule przelewu należy wpisać niezbędne dane: imię i nazwisko dokonującego wpłaty, adres, nr rezerwacji wskazany przez Wynajmującego.
 10. Za korzystanie z domu Wynajmujący nie wystawia faktury.

Zasady korzystania z domu

 1. Dom wynajmowany jest na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o 11:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli po wejściu do domu Goście zauważą lub poczują coś niepokojącego winni są niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym.
 3. Zachowanie Gości i osób ich odwiedzających nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych rodzin zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. Gość może korzystać z każdego pomieszczenia, sprzętu i urządzeń, które zostały mu udostępnione, czyli takie, które są widoczne w pomieszczeniu, które nie pozostają zamknięte na klucz, chyba że Wynajmujący ów klucz przekazał Gościom oraz takie, co do których Wynajmujący nie określił w sposób pisemny, że nie są dostępne dla Gości.
 5. Osoby korzystające z domu nie mogą samodzielnie przekazywać go (podnajmować) innej osobie nawet przy uiszczeniu pełnej opłaty.
 6. Sprzęt sportowy typu: narty, deska snowboardowa, buty narciarskie, buty snowboardowe, kije, rowery itp. może być przechowywany wyłącznie w garażu. Zabrania się wnoszenia sprzętu do części mieszkalnej.
 7. W obrębie domu obowiązuje zakaz palenia.
 8. Zabrania się używania w pokojach jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń a mogących stanowić zagrożenie pożarowe z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek do baterii, suszarek do włosów, przenośnych komputerów (laptopów).
 9. Przed opuszczeniem domu lub ułożeniem się do snu prosimy Gości
  1. zamknięcie kranów instalacji wodociągowej w łazience,
  2. zamknięcie okien, drzwi garażowych, balkonowych i tarasowych, drzwi wejściowych oraz bramy wjazdowej,
  3. wyłączenie urządzeń elektrycznych (oświetlenie).
  4. zamknięciu okiennic
  5. dodatkowo przed opuszczeniem domu prosimy Gości o przekazanie klucza bezpośrednio Wynajmującemu lub włożenie i zabezpieczenie go w sejfie na klucze, skąd został pobrany.
 10. W razie nagłego pożaru należy wezwać odpowiednie służby oraz w miarę możliwości użyć gaśnicy, znajdującej się w kuchni obok kosza na śmieci.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gości będą odesłane na jego koszt pod adres wskazany w tytule przelewu zadatku. Zapis dotyczy przedmiotów małej i średniej wielkości. Przedmioty wielkogabarytowe powinny być odebrane osobiście w terminie ustalonym wspólnie przez Gościa i Wynajmującego.
 12. Goście ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.
 13. Goście powinni zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.
 14. Każdą zauważoną w domu usterkę należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub mailowo Wynajmującemu.

 

Dane kontaktowe
Justyna Kacała
+48 503 135 663
kontakt@gwiezdna5.pl
www.gwiezdna5.pl

konto bankowe:
92 1020 2313 0000 3102 1068 8168
Odbiorca: Justyna Kacała

Tytuł przelewu: imię i nazwisko/adres osoby, na którą dokonywana jest rezerwacja/nr rezerwacji/zadatek lub opłata końcowa